Skip to main content

Ziekteverzuim in 2012: verslag Medex

Datum: 

Logo MedexMedex (Bestuur van de medische expertise) publiceert een verslag dat het ziekteverzuim analyseert van de personeelsleden van de federale overheid in 2012. Het ziekteverzuim bij de federale overheid steeg in 2012. Op 100 werkdagen werkten federale personeelsleden gemiddeld 6,93 dagen niet door ziekte (6,84 in 2011).

Meer cijfers

  • 32,19% van de ambtenaren meldde zich nooit ziek. De meeste personeelsleden die zich nooit ziek melden, zitten procentueel gezien in de leeftijdscategorie boven de 60 jaar.
  • het aantal afwezigheden wegens ziekte neemt af naarmate de week vordert, maar op woensdag worden minder afwezigheden gemeld (30-60 jarigen)
  • het verzuim is omgekeerd evenredig met het administratief niveau: hoe hoger dit niveau, des te lager het verzuim
  • mannelijke ambtenaren zijn minder vaak afwezig in vergelijking met hun vrouwelijke collega’s
  • de gemiddelde duur van het ziekteverlof bij federale personeelsleden van 55+ is in 2012 voor het eerst gedaald (behalve bij vrouwen van 64, waar het iets hoger ligt)
  • stressgerelateerde aandoeningen zijn nog steeds de voornaamste oorzaken van ziekteverzuim, maar nemen voor het eerst sinds 2008 af. Gastro-intestinale aandoeningen zijn procentueel het sterkst toegekomen.

Wat de controles aan het licht brengen  

De controleartsen voerden 58 370 controles uit. Ruim 75% van de federale personeelsleden werd thuis gecontroleerd. Een derde van de personeelsleden die niet thuis waren en zich moesten aanbieden bij de controlearts kwam niet opdagen. 2,45 % van de gecontroleerde afwezigheden was (gedeeltelijk) ongerechtvaardigd (stijging van 11% tegenover 2011).
Er werden minder werkdagen teruggewonnen dan in 2011: per controle werden in 2012 gemiddeld 4,5 dagen gerecupereerd terwijl dit in 2011 5,7 dagen waren.


Met deze studie wil Medex federale werkgevers helpen bij het uitwerken van hun verzuimbeleid op basis van hun eigen specifieke verzuimcijfers.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 27 juni 2013.