Skip to main content

BCAPH: nieuwe stijging van het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap in 2012

Datum: 

illuIn haar evaluatieverslag voor het jaar 2012 komt de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt voor de dag met een reeks vaststellingen en een analyse op basis van gegevens die werden ingezameld bij 57 federale organisaties.Hieruit blijkt dat het tewerkstellingspercentage van personen die erkend zijn als personen met een handicapopnieuw gestegen is: in 2012 bedroeg dit percentage 1,54%, in 2011 was dat 1,37%, in 2010 1,28% en in 2009 0,9%.

Deze positieve evolutie toont de inspanningen die de federale organisaties geleverd hebben om de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen en het door het koninklijk besluit van 5 maart 2007 bepaalde quotum van 3% te halen.

Het verslag verstrekt niet alleen een update over de kwantitatieve gegevens, maar werkt ook de bestaande best practices bij: aanpassing van de arbeidsposten en arbeidsvoorwaarden, raadpleging van Selors specifieke wervingsreserves, toegankelijkheid van gebouwen, organisatie van sensibiliseringsacties, ... Het zijn allemaal inspiratiebronnen voor organisaties die de aanwerving van personen met een handicap willen bevorderen.

Ook stelt de Commissie een reeks aanbevelingen op meerdere niveaus voor: het voortzetten van de informatieverstrekking aan en de sensibilisering van de betrokken actoren, aandacht voor de hinderpalen voor de aanwerving en de tewerkstelling van personen met een handicap.In dit opzicht is hetkoninklijk besluit van 6 december 2012 (tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005) dat als doel heeft de aanwerving (stagiairs met het oog op een benoeming) en de indienstneming (contractuelen) van personen met een handicap te bevorderen een opmerkelijke stap voorwaarts

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 04 juni 2013.