Skip to main content

Afwezigheden wegens ziekte: wijziging van een aantal bepalingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 31 mei 2013 heeft volgende wijzigingen goedgekeurd aan het ontwerp van koninklijk besluit over de controle van afwezigheden wegens ziekte:

  1. De werkgever moet het personeelslid verwittigen als zijn dossier voor onderzoek in het kader van vroegtijdige oppensioenstelling wegens gezondheidsredenen wordt overgemaakt aan Medex.
  2. De werkgever moet het personeelslid om toelichting vragen als het personeelslid dit onderzoek in het kader van de vroegtijdige oppensioenstelling wegens gezondheidsredenen weigert of belemmert. Als het personeelslid geen gevolg geeft aan deze vraag of geen geldige reden kan aantonen, wordt hij in non-activiteit geplaatst. De non-activiteit vangt aan op de dag dat hij het onderzoek heeft geweigerd of belemmerd en loopt tot de dag van de herneming van de dienst.

Fases voor de inwerkingtreding

  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meer info

 

 

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 31 mei 2013.