Skip to main content

Optifed: Belincosoc

Datum: 

De Ministerraad van 24 mei 2013 heeft de aanpak van het project BELINCOSOC goedgekeurd. Dit project, gesteund door Optifed, wil een instrument ontwikkelen voor het structureren van de internationale samenwerking op het gebied van de sociale bescherming.

Momenteel is de internationale samenwerking op het gebied van de sociale bescherming op Belgisch niveau niet gestructureerd. Het project BELINCOSOC probeert dit te verbeteren door een instrument voor te stellen waarbij de betrokkenen gestructureerd en gecoördineerd kunnen werken.

Meer info


 

Pagina laatst gewijzigd op 25 mei 2013.