Skip to main content

Personen met een handicap: integratie

Datum: 

illuSinds 1 januari 2013 is elke federale overheidsinstelling die nog geen 2% personen met een handicap in dienst heeft, verplicht om bij aanwerving voorrang te geven aan kandidaten met een handicap. Zo wil de federale overheid dichter bij het streefdoel van een vertegenwoordiging van 3% komen.

Om dit doel te bereiken en om de integratie van personen met een handicap te vergemakkelijken, bestaan er verschillende tools en praktijken:

  • personen met een handicap kunnenredelijke aanpassingen vragen voor eenselectieprocedure bij Selor
  • de nieuwe brochure 'Arbeidspostaanpassingen - Optima HA' gepubliceerd door Selor, biedt een stappenplan en tips om personen met een handicap binnen de organisatie op te nemen en voor hen de nodige aanpassingen te voorzien.
  • de brochure 'Onthaal en integratie van een medewerker met een handicap of een chronische ziekte' die een concreet antwoord biedt op algemene vragen van de organisaties: Hoe een nieuwe medewerker met een handicap in een dienst verwelkomen? Moet er met het team over de handicap van de medewerker worden gepraat? Waarop moet er worden gelet? Aan wie kan men hulp vragen? enz.

Meer info


 

Pagina laatst gewijzigd op 21 mei 2013.