Skip to main content

Arbeidsongevallen: elektronische aangifte

Datum: 

Logo POD DOHet koninklijk besluit van 7 mei 2013 voorziet dat, vanaf 1 januari 2014, werkongevallen elektronisch moeten worden ingediend door de Stafdiensten P&O of personeelsdiensten.

Dankzij dit nieuwe elektronische uitwisselingssysteem, zal de verzameling van gegevens (door het Fonds van Arbeidsongevallen - FAO) efficiënter verlopen en de kwaliteit van de informatie aan de Europese eisen voldoen. Het systeem is gebaseerd op dat wat het FAO al gebruikt voor de elektronische aangiften vanuit de privésector.

De stafdiensten P&O of de personeelsdiensten zullen vanaf 1 januari 2014 de gegevens over arbeidsongevallen via de portaalsite van de Sociale Zekerheid indienen.

Voor de personeelsleden verandert er niets. Ze moeten nog altijd de papieren aangifte van arbeidsongeval aan hun werkgever bezorgen.

Meer info


 

Pagina laatst gewijzigd op 22 mei 2013.