Skip to main content

In het Staatsblad: ouderschapsverlof: kind met een handicap

Datum: 

Het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan tot verhoging van de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof is op donderdag 25 april 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dat besluit legt de leeftijdsgrens voor het kind met een handicap waarvoor een federaal personeelslid ouderschapsverlof kan krijgen, vast op 21 jaar.

Het besluit trad in werking op 20 mei 2011 en de betrokken rubrieken op Fedweb werden toen al aangepast. Met dat besluit kunnen de koninklijke besluiten betreffende de loopbaanonderbreking conform worden gemaakt met de wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 30 april 2013.