Skip to main content

Eén enquête, twee weekends

Datum: 

Vul de enquete over fedweb/Fedra/Fed+ en maak kans op een week-end in FrankrijkDe federale overheid heeft als missie haar medewerkers continu goed te informeren over ambtenarenzaken en dit in een voortdurend veranderend klimaat. Daarom zagen de communicatiekanalenFedra, Fedweb en FED+ het licht.

Om je wensen beter te leren kennen, organiseren wij van 22 april tot 6 mei een enquête. De enquête invullen duurt maximum 10 minuten. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De resultaten worden verder uitgediept in gespreksgroepen (focusgroepen). Als je daar aan wenst deel te nemen, kan je dit aan het einde van de vragenlijst te kennen geven.

Op het einde van de enquête kan je deelnemen aan een kleine wedstrijd. Je maakt dan kans om één van de 2 weekends bij Pierre & Vacances in Frankrijk te winnen (partner van FED+).

Bedankt voor de medewerking!

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 22 april 2013.