Skip to main content

Lean Academy: oproep tot kandidaten en projectvoorstellen

Datum: 

Lean Academy wil federale ambtenaren uit verschillende overheidsdiensten opleiden tot interne Lean-adviseurs en hen de kans geven om wat ze geleerd hebben, meteen toe te passen op een concreet verbeterproject in hun organisatie.

Het doel van Lean Management is om door een efficiënt procesmanagement het niveau van de dienstverlening te verbeteren en tegelijk ook de kosten te drukken.

Lean Academy is een project in het kader van Optifed dat zijn oorsprong vindt bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.  Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met het OFO en DG OPO van de FOD P&O.

Het OFO doet een oproep tot kandidaten en projectvoorstellen. Je kunt je kandidaat stellen en/of een projectvoorstel indienen bij je personeelsdienst of stafdienst P&O of je opleidingsverantwoordelijke. Die hebben tot 15 mei om de dossiers die door het top management geselecteerd werden bij het OFO in te dienen. Er is een budget voor een maximum van 40 projecten en 105 deelnemers.

Deelnemingsvoorwaarden

Je beantwoordt bij voorkeur aan het volgende profiel:

 • een grondige kennis van je organisatie en een goed inzicht hebben in het verloop van de bestaande processen (dit veronderstelt minstens enkele jaren ervaring in je organisatie)
 • de motivatie hebben om je in te zetten voor Lean-verbeterprojecten
 • ervaring hebben met project management, procesbeheer en/of veranderingsmanagement  (wenselijk)
 • ervaring hebben met organisatieontwikkeling, management support en/of interne controle (nuttig)

Projectvoorstellen

Organisaties die kandidaten voordragen, moeten ook een of meerdere concrete verbeterprojecten indienen die door deze kandidaten gerealiseerd kunnen worden. Deze projecten worden als casus gebruikt tijdens deel 2 van de opleiding.

De ingediende projecten moeten:

 • betrekking hebben hebben op bestaande processen binnen de organisatie die voor verbetering vatbaar zijn
 • haalbaar/realiseerbaar zijn (omvang, scope, resources, tijd).

Planning

Het zesdaagse interactieve opleidingstraject vindt plaats van begin september tot midden december 2013. Het bestaat uit 2 delen:

 1. Lean Thinking - concepten, technieken en instrumenten (3 dagen)
 2. Praktijkopdracht - focus op concrete verbeterprojecten van de deelnemers, met coaching, feedback en intervisie (3 dagen). Er is ook 3 uur coaching per projectteam voorzien.

Procedure voor kandidaatstelling

 • Neem contact op met je personeelsdienst, stafdienst P&O of je opleidingsverantwoordelijke om te weten tot wanneer je je in je organisatie kandidaat kunt stellen, of raadpleeg je intranet.
 • Je personeelsdienst, stafdienst P&O of opleidingsverantwoordelijke beschikt over standaardformulieren voor de kandidaatstelling en de indiening van projecten.
 • Je top management beslist welke kandidaten en projectvoorstellen bij het OFO worden ingediend en met welke prioriteit.
 • Je personeelsdienst, stafdienst P&O of opleidingsverantwoordelijke bezorgt de voorstellen uiterlijk op 15 mei 2013 aan het OFO.
 • Het OFO deelt uiterlijk op 15 juni 2013 mee welke kandidaten en projecten geselecteerd zijn.

Meer info

Contact

 • je personeelsdienst, stafdienst P&O of opleidingsverantwoordelijke

 

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 16 april 2013.