Skip to main content

Afwezigheden wegens ziekte: wijziging van een aantal bepalingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 29 maart 2013 heeft een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijkbesturen goedgekeurd.

Dit ontwerpbesluit voorziet:

  • in een controle van de afwezigheden ten gevolge van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of een beroepsziekte
  • in de ambtshalve opschorting van de machtiging tot cumulatie voor een bijkomende activiteit wanneer een personeelslid in ziekteverlof of in disponibiliteit is of wanneer het volgens het stelsel van de verminderde prestaties wegens medische redenen (arbeidsongeval, beroepsziekte, ongeval op de weg van of naar het werk) werkt
  • erin het personeelslid dat geweigerd heeft te verschijnen voor de pensioencommissie na uitputting van zijn ziektekapitaal in non-activiteit te plaatsen.

Fases voor de inwerkingtreding

  • vakbondsonderhandelingen in het Comité B
  • advies van de Raad van State
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

 

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 29 maart 2013.