Skip to main content

Arbeidsongevallen in de publieke sector: online vanaf 1 januari 2014

Datum: 

FOD JustitieVanaf 1 januari 2014 geven de werkgevers van de publieke sector, net als hun collega’s van de privésector, de arbeidsongevallen (onder de wet van 3 juli 1967) elektronisch aan. Het project dat die nieuwe procedure uitwerkt, kreeg de naam Publiato.

Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de Europese verordening 1338/2008 die bepaalt dat de ongevallengegevens van alle werknemers aan Eurostat moeten worden bezorgd. Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Volksgezondheid en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO).

In een notendop: er verandert niets voor het slachtoffer of de persoon die het ongeval aangeeft. De elektronische aangifte via de portaalsite van de Sociale Zekerheid betreft alleen de overheidswerkgevers.

Voor een optimale gegevensoverdracht worden alleen de feiten beschreven, met inachtneming van de authentieke gegevensbron. Zo worden bij elk feit gegevens uitgewisseld tussen de verschillende partners, vanaf het ongeval tot de regeling ervan. Met de gegevens die naar de portaalsite van de Sociale Zekerheid worden gestuurd, vult het FAO zijn gegevensbank aan en worden Medex en eventueel de betrokken 'herverzekeraar' ingelicht.

In de eerste fase van het project (vanaf 1 januari 2014) moeten de werkgevers van de publieke sector:

  • het ongeval elektronisch aangeven bij de ontvangst van de aangifte van het slachtoffer
  • meedelen of ze het ongeval ten laste nemen of niet
  • de dodelijke arbeidsongevallen en de ontvankelijkheid ervan meedelen.

Ze kunnen in voorkomend geval de medische beslissing van Medex bekijken en daarna hun beslissing bevestigen.

In een tweede fase zullen ook de periodes van arbeidsongeschiktheid worden meegedeeld.

Dat betekent concreet dat de werkgevers van de publieke sector drie mogelijkheden hebben:

  • hun aangiftes manueel invoeren via de webapplicatie van de portaalsite van de Sociale Zekerheid
  • hun aangiftes in batch (gestructureerde bestanden) invoeren op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Vanaf 15 maart 2013 zal er een glossarium beschikbaar zijn waarin de technische specificaties zijn beschreven
  • een dienstverlener aanstellen die zich in hun plaats belast met de aangiftes op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. De 'herverzekeraar' kan die rol van dienstverlener vervullen.

Het koninklijk besluit dat de elektronische aangiftes vorm geeft is goedgekeurd op de ministerraad van 30 november 2012 en besproken in Comité A op 20 februari 2013. Fedweb informeert je zodra het gepubliceerd wordt.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 27 februari 2013.