Skip to main content

Personeelsplan buiten enveloppe: in het staatsblad

Datum: 

De omzendbrief nr. 625 van 20 februari 2013 met informatie voor het personeelsplan 2013 voor de diensten die een financieringsbron buiten de personeelsenveloppe hebben, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2013.

De FODs, de PODs en het Ministerie van Landsverdediging die hun voor 2013 aangegane engagementen ten laste van een financieringsbron die verschillend is van de personeelsenveloppe wensen te realiseren, moeten een personeelsplan 2013 voor akkoord indienen overeenkomstig de richtlijnen vervat in deze omzendbrief.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 25 februari 2013.