Skip to main content

Onvoorziene omstandigheden: betalen van overuren

Datum: 

illuDe Ministerraad van 22 februari 2013 heeft een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 goedgekeurd, om de betaling van overuren zonder inhaalrust mogelijk te maken bij "onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen". Die betaling zal de "inhaalrust" waarin momenteel wordt voorzien, vervangen.

Op federaal niveau zal één overuur dat in geval van onvoorziene omstandigheden wordt gepresteerd (die omstandigheden moet de leidinggevend ambtenaar bepalen) financieel worden gecompenseerd met één uur normaal loon. De beperking van 48 uur (onregelmatige prestaties inbegrepen) die in een Europese richtlijn is vastgesteld, moet worden nageleefd.

De wet is van toepassing op de gemeenschappen en de gewesten, maar die moeten zelf een toepassingsbesluit nemen om te bepalen hoeveel de compensatie bedraagt.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Stemming van het Federaal Parlement
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

 

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 06 maart 2013.