Skip to main content

Toelagen voor uitzonderlijke prestaties: in het staatsblad

Datum: 

Het koninklijk besluit van 11 februari 2013 dat voorziet in een uniform systeem voor de toelagen voor uitzonderlijke prestaties werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2013.

De bedoeling van het besluit is een coherent en uniform systeem van toelagen in te voeren voor de hele federale overheid voor de prestaties buiten de normale uurroosters, de wachtdiensten en het werk in opeenvolgende ploegen.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2013.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 06 maart 2013.