Skip to main content

Ontwikkelcirkels wetenschappelijke instellingen: in het staatsblad

Datum: 

Het koninklijk besluit van 11 februari 2013 dat de evaluatiecyclus (Ontwikkelcirkels) bepaalt voor het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2013.

Dit besluit brengt het evaluatiesysteem voor het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen in overeenstemming met het systeem dat gebruikt wordt bij de andere federale overheidsdiensten.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2013.

Meer info

  • in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2013
  • de rubriek "Ontwikkelcirkels voor personeelsleden" op Fedweb zal aangepast worden begin maart 2013
  • je vindt begin maart 2013 op Fedweb de gecoördineerde versie van het Koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

Pagina laatst gewijzigd op 18 februari 2013.