Skip to main content

Ontwikkelcirkels: in het staatsblad

Datum: 

Het koninklijk besluit van 11 februari 2013 dat de evaluatiecyclus (Ontwikkelcirkels) wijzigt werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2013.

Bovenop de wijzigingen die al vastgelegd werden door het koninklijk besluit van 20 september 2012 en het ministerieel besluit van 11 december 2012 creëert dit besluit een recht op beroep voor het contractuele personeel en 3 beroepscommissies.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2013.

Meer info

  • in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2013
  • over het ontwerp van koniklijk besuit goedgekeurd door de ministerraad op 18 januari 2013
  • de rubriek "Ontwikkelcirkels voor personeelsleden" op Fedweb zal aangepast worden begin maart 2013
  • je vindt begin maart 2013 op Fedweb de gecoördineerde versie van het Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie

Pagina laatst gewijzigd op 15 februari 2013.