Skip to main content

Overheidsopdrachten: algemene regels

Datum: 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken is op 14 februari verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit zal bij het in voege treden van de wet van 15 juni 2006 het koninklijk besluit van 26 september 1996 met inbegrip van de algemene aannemingsvoorwaarden vervangen.

Dit koninklijk besluit regelt de uitvoeringsfase van onder meer de opdrachten van werken, leveringen en diensten in de klassieke sectoren.

 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 14 februari 2013.