Skip to main content

Brugdagen: twee dienstvrijstellingen in 2013

Datum: 

Omzendbrief nr. 624 (Belgisch Staatsblad van 14 februari 2013) legt de brugdagen vast voor 2013 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt:

  • vrijdag 10 mei 2013
  • vrijdag 16 augustus 2013.

De personeelsleden die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op vrijdag of maandag (4/5, loopbaanonderbreking, ...) kunnen deze dienstvrijstelling niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 14 februari 2013.