Skip to main content

In het Staatsblad: instapkaart (contractuele functies)

Datum: 

Illustratie My SelorHet koninklijk besluit van 29 januari 2013 (tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2005) dat bepaalt dat de instapkaart (een attest dat getuigt dat generieke competenties verworven zijn buiten het diploma) voor contractuele functies mogelijk is, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op maandag 4 februari 2013. Dit besluit treedt in werking op 14 februari 2013.

Personen die niet over het vereiste diploma beschikken voor bepaalde functies met een bepaald niveau of een bepaalde klasse, kunnen via de instapkaart wel deelnemen aan de selectie.

De minister tot wiens bevoegdheid Ambtenarenzaken behoort, bepaalt de functies die openstaan voor de instapkaart.

Meer info

  • Het koninklijk besluit gepubliceerd op 4 februari 2013 in het Belgisch Staatsblad.
  • Je vindt op 14 februari 2013 de gecoördineerde versie van het besluit op Fedweb.

Pagina laatst gewijzigd op 05 februari 2013.