Skip to main content

Gecertificeerde opleidingen: update op Fedweb

Datum: 

illuDe rubriek "Loopbaanpad" op Fedweb werd aangepast. Er zijn wijzigingen in de reglementering van de gecertificeerde opleidingen.

In de module "Reglementering" vind je vervolgens ook de gecoördineerde versies van de volgende koninklijke besluiten:

 • Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel
 • Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel
 • Koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen
 • Koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid
 • Koninklijk besluit van 8 juli 2004 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de staat
 • Koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D
 • Koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing
 • Koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel
 • Koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven
 • Koninklijk besluit van 7 juni 2007 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan
 • Koninklijk besluit van 10 augustus 2009 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving om de gelijkheid tussen de voormalige bijzondere graden en de voormalige gemene graden te realiseren
 • Koninklijk besluit van 29 augustus 2009 betreffende de gecertificeerde opleidingen

Pagina laatst gewijzigd op 14 februari 2013.