Skip to main content

Ontwikkelcirkels: nieuwe procedures voor beroep

Datum: 

illuDe Ministerraad van 18 januari 2013 keurde (in derde lezing) een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de evaluatiecyclus (Ontwikkelcirkels) wijzigt.

Bovenop de wijzigingen die al vastgelegd werden door het koninklijk besluit van 20 september 2012 en het ministerieel besluit van 11 december 2012 creëert dit ontwerp een recht op beroep voor het contractuele personeel en 3 beroepscommissies.

Een overzicht van de wijzigingen:

 

 Huidige situatie Voorgestelde
Beroep
Enkel de statutaire personeelsleden kunnen een beroep indienen tegen een vermelding "onvoldoende"
De statutaire én de contractuele personeelsleden kunnen een beroep indienen tegen de toegekende vermelding.
BeroepscommissieEr zijn verschillende beroepsorganen.De beroepsorganen worden ondergebracht in drie beroepscommissies: één voor de FOD’s en het Ministerie van Defensie, één voor de OISZ’s en één voor de ION’s.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

 

Pagina laatst gewijzigd op 29 januari 2013.