Skip to main content

Gecertificeerde opleidingen: laatste rechte lijn voor het afsluiten van de inschrijvingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 18 januari 2013 heeft akte genomen van het advies van de Raad van State over het ontwerp van koninklijk besluit dat de mogelijkheid tot inschrijven voor de gecertificeerde opleidingen vernietigt.

Het ontwerp kan dus ter ondertekening voorgelegd worden aan de Koning en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De datum van inwerkingtreding wordt later meegedeeld via Fedweb.

Als u wil weten of u nog in aanmerking komt voor een inschrijving, neem dan contact op met uw stafdienst P&O of personeelsdienst. Fedweb heeft eveneens op 12 december 2012  8 situaties gepubliceerd die zich in uw geval kunnen voordoen.

Pagina laatst gewijzigd op 21 januari 2013.