Skip to main content

Dienstvrijstellingen: twee dagen in 2013

Datum: 

illuDe Ministerraad van 18 januari 2013 heeft een ontwerpomzendbrief goedgekeurd die 2 dagen dienstvrijstelling toekent voor de brugdagen in 2013:

  • vrijdag 10 mei 2013
  • vrijdag 16 augustus 2013

De personeelsleden die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking, ...) kunnen deze dienstvrijstelling niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar.

Fases voor de inwerkingtreding:

  • onderhandeling in Comité B
  • ondertekening door de Minister belast met Ambtenarenzaken en de Staats­secretaris voor Ambtenarenzaken
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 18 januari 2013.