Skip to main content

e-gov Awards: vier federale winnaars

Datum: 

De e-gov Awards reiken jaarlijks prijzen uit aan overheidsdiensten die met digitale projecten hun administratie vereenvoudigen en hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren.

Dit jaar vielen maar liefst 4 federale diensten in de prijzen: de FOD Kanselarij van de Eerste minister, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Fedict en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid:

  • de FOD Kanselarij wint met zijn project TELEMARC de e-gov-Award Rentabiliteit. Telemarc kadert in de digitalisering van de overheidsopdrachtenmarkt. Via deze toepassing krijgen aanbestedende overheden onmiddellijk toegang tot de meest recente informatie afkomstig uit de authentieke federale bronnen.
  • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) enFedict ontvingen de e-gov Award Innovatie voor GIAM, het geïntegreerd identiteits- en autorisatiemanagement. Dit systeem zorgt ervoor dat ondernemingen voortaan zelf elektronisch kunnen aangeven wie waarvoor gemachtigd is. In een eerste fase, eind 2011, werd GIAM uitgerold voor een aantal kerntoepassingen van de sociale zekerheid (oa. Dimona, DmfA...), de FOD Financiën (Tax-on-Web) en de FOD Mobiliteit (WebDIV). Voor de ondernemingen biedt GIAM het gebruiksgemak en de veiligheid van één centraal beheersysteem voor de identificatie, authentificatie en het beheer van toegangsrechten.
  • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid ontvingen de award Samenwerking voor hun eBox Burger. De sociale zekerheid heeft een gepersonaliseerde ruimte met beveiligde berichtenservice (eBox) ontwikkeld, waarmee burgers online hun persoonlijke gegevens consulteren, meldingen ontvangen, attesten aanvragen, ontvangen en archiveren.

Proficiaat aan onze federale collega's!

Pagina laatst gewijzigd op 13 december 2012.