Skip to main content

Beheersinstrumenten: quickscan 2012

Datum: 

Na de edities van 2009 en 2011, heeft de FOD Personeel en Organisatie de Quickscan ook in 2012 uitgevoerd, dit om een inventaris te maken van de beheersinstrumenten die de federale organisaties gebruiken.

De vragenlijst wordt bij elke editie herzien en hierbij wordt steeds rekening gehouden met de opmerkingen en de verwachtingen van de deelnemende organisaties en met de veranderingen op het gebied van organisatieontwikkeling.

De vragen zijn opgedeeld in 10 thema’s die het geheel van de beheersinstrumenten gebruikt in organisaties bestrijken. Net zoals de vorige edities noteerden we een sterke deelname in 2012: maar liefst 88% van de gecontacteerde organisaties (38 op 43) namen deel.

Ook deze keer ontvingen de deelnemende organisaties een algemeen rapport en binnenkort kunnen ze ook een individueel rapport in de bus verwachten.

Deze resultaten zullen zowel op de colleges van leidend ambtenaren als via bilaterale overlegmomenten besproken en toegelicht worden.

Contacten

Pagina laatst gewijzigd op 13 december 2012.