Skip to main content

Compensatiedagen en bloed geven: veranderingen

Datum: 

Het koninklijk besluit van 26 november 2012 wijzigt het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven voor de personeelsleden tewerkgesteld binnen het federaal administratief openbaar ambt. Hiermee worden twee wijzigingen aangebracht:

  1. Compensatiedag: de personeelsleden hebben recht op tien wettelijke en drie reglementaire feestdagen per jaar. Feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag worden gecompenseerd tussen 27 en 31 december. Wanneer een vrije dag van een deeltijds personeelslid samenvalt met een feestdag of compensatiedag wordt er geen vervangende verlofdag toegekend.
  2. Bloed geven: het verlof voor bloeddonatie wordt beperkt tot de duur van de gift plus ten hoogste twee uur verplaatsing. Het verlof geldt als dienstactiviteit.
Dit koninklijk besluit zal in werking treden op 15 december 2012. Op die dag zullen ook alle betrokken rubrieken aangepast zijn op Fedweb.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 05 december 2012.