Skip to main content

Optifed: aanbevelingen

Datum: 

Een van de grote werkterreinen van de cel Optifed is de "costing out". Costing out bestaat uit het beperken van de externe kosten. In samenwerking met het management werd er een analyse gemaakt van de belangrijkste uitgaven van de federale overheid. Daaruit bleek dat de kosten voor de postdiensten een belangrijke uitgavencategorie was in het eerste semester van 2012, met meer dan 33,7 miljoen euro.

Op basis van die vaststelling heeft de Ministerraad ingestemd met een reeks aanbevelingen die op alle federale organisaties van toepassing zijn, en de drie colleges van de voorzitters en administrateurs-generaal de opdracht gegeven om bijkomend onderzoek te doen naar mogelijke besparingen.

Die aanbevelingen zijn onder andere:

  • Het aantal zendingen reduceren
  • Alle poststukken als non prior verzenden (tenzij wettelijk anders is bepaald)
  • Genormaliseerde standaardformaten voor enveloppen gebruiken
  • Het gewicht van de zendingen verminderen (recto verso drukwerk)
  • Zendingen niet meer aangetekend versturen (tenzij wettelijk anders is bepaald)
  • Elektronisch aangetekende zendingen stimuleren

Pagina laatst gewijzigd op 30 november 2012.