Skip to main content

Gecertificeerde opleidingen: stopzetting van de inschrijvingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 30 november 2012 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd voor de realisatie van de eerste fase van het grote project voor de hervorming van de loopbanen.

Het is de bedoeling het huidige systeem, dat op de gecertificeerde opleidingen is gebaseerd, te vervangen door een systeem waarin rekening wordt gehouden met de prestaties, maar ook met de ontwikkeling en het werken in team.

In de eerste fase worden de inschrijvingen voor de gecertificeerde opleidingen stopgezet. De andere fasen (nieuwe loopbaan en overgang van de oude naar de nieuwe loopbaan) vinden plaats in het eerste trimester van 2013. Voor 2013 is er geen wijziging voor wie een premie voor competentieontwikkeling krijgt, noch voor wie is ingeschreven voor een gecertificeerde opleiding.

De Ministerraad wil dat de nieuwe loopbaan en de overgang van de oude naar de nieuwe loopbaan op 1 januari 2014 zijn geïmplementeerd.

De maatregel heeft geen budgettaire impact: de middelen worden integraal in de nieuwe loopbaan geïnvesteerd.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Lijst van de gecertificeerde opleidingen op 30 november 2012

De kandidaten die voor een andere gecertificeerde opleiding ingeschreven zijn, dan deze opgenomen in deze catalogus dienen hun keuze te wijzigen. Zij dienen een opleiding uit deze gepubliceerde lijst te kiezen en door hun SPOC hun inschrijving in het ITMA systeem van het OFO te laten registreren vóór 1 januari 2013.

Contact

  • je stafdienst P&O of je personeelsdienst

Reageer op dit nieuwsbericht

Pagina laatst gewijzigd op 03 december 2012.