Skip to main content

Eindejaarstoelage: bedrag 2012

Datum: 

De bedragen die de basis vormen voor de berekening van de eindejaarstoelage voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt, werden aangepast.

Ter herinnering, de eindejaarstoelage bestaat uit drie delen:

  • Het vast gedeelte bedraagt voor 2012 700,1409 €.
  • Het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging.
  • Het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober.

    Er zijn twee correcties:
    • het wordt opgetrokken tot 159,1880 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
    • het wordt beperkt tot 318,3761 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

De eindejaarstoelage 2012 wordt dit jaar uitbetaald op 17 december 2012.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 03 december 2012.