Skip to main content

Overgang niveau A: wijzigingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 30 november 2012 heeft een grondige hervorming van de overgang naar niveau A goedgekeurd.

Er zijn verschillende wijzigingen: de oude brevetten worden afgeschaft en de nadruk komt in de eerste plaats te liggen op de generieke competenties voor het functioneren op niveau A, vervolgens op het slagen voor cursussen op master niveau en ten slotte op een proef die verband houdt met de uit te oefenen functie.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de proeven voor de overgang naar niveau A in de eerste helft van 2013 worden hervat.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Reageer op dit nieuwsbericht

Pagina laatst gewijzigd op 03 december 2012.