Skip to main content

Arbeidsongevallen: elektronische aangifte

Datum: 

illuDe Ministerraad van 30 november 2012 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om  bij het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) een centrale gegevensbank betreffende de aangegeven arbeidsongevallen in de openbare sector, hun gevolgen en hun regeling op te richten. Met die toepassing zou met name de hele openbare sector vanaf 1 januari 2014 elektronisch aangifte kunnen doen van de arbeidsongevallen.

Dankzij het nieuwe systeem zal de inzameling van gegevens efficiënter verlopen en de kwaliteit van de informatie aan de Europese eisen voldoen. Het systeem zal deels gebaseerd zijn op dat wat het FAO al gebruikt voor de elektronische aangiften vanuit de privésector. Het budget voor dit project werd al in juli 2012 goedgekeurd door de Ministerraad.

Voor de personeelsleden verandert er niets. Ze moeten nog altijd de papieren aangifte van arbeidsongeval aan hun werkgever bezorgen.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandeling in Comité A
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad
     

Pagina laatst gewijzigd op 30 november 2012.