Skip to main content

Ontwikkelcirkels: wijziging van het systeem

Datum: 

illuDe Ministerraad van 30 november 2012 keurde (in tweede lezing) een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het evaluatiesysteem van het federaal personeel (Ontwikkelcirkels) wijzigt.

Bovenop de wijzigingen die al vastgelegd werden door het koninklijk besluit van 20 september 2012, creëert dit ontwerp een recht op beroep voor het contractuele personeel en 3 beroepscommissies.

Een overzicht van de wijzigingen:

 Huidige situatie Voorgestelde
BeroepEnkel de statutaire personeelsleden kunnen een beroep indienen tegen een vermelding "onvoldoende"De statutaire én de contractuele personeelsleden kunnen een beroep indienen tegen de toegekende vermelding.
BeroepscommissieEr zijn verschillende beroepsorganen.
De beroepsorganen worden ondergebracht in drie beroepscommissies: één voor de FOD’s en het Ministerie van Defensie, één voor de OISZ’s en één voor de ION’s.


Fases voor de inwerkingtreding

  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 30 november 2012.