Skip to main content

WOW-ambtenaar: Caroline Hittelet

Datum: 

illuCaroline Hittelet is de nieuwe WOW-ambtenaar! Caroline, projectleider bij het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), kreeg 772 stemmen.

Haar reactie:

"772 maal dankjewel voor jullie steun, hulp en tips! Jullie zijn echt WOW!

Met mijn kandidatuur wou ik erop wijzen dat de federale ambtenaren dynamisch zijn, en enthousiast en gemotiveerd hun job doen. Dankzij de flexibiliteit die de organisatie ons biedt, kunnen we ons werk en privéleven organiseren zoals het voor ons het best past, om met het team de verhoopte resultaten te bereiken.

Bovendien heeft de laatste fase van de wedstrijd nogmaals het belang en de kracht van netwerken aangetoond. Samen realiseren we onze doelstellingen, en deze uitdaging heeft dat bewezen: bedankt iedereen!"

Carine Spaens (FOD Binnenlandse Zaken) is niet de winnaar van de wedstrijd, maar stelde een sterke case voor aan de jury. Zij mag dan ook de prijs van de jury in ontvangst nemen.

Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, feliciteerde hen en overhandigde de prijzen op vrijdag 23 november 2012.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 27 november 2012.