Skip to main content

MEDEX: verslag over het ziekteverzuim in 2011

Datum: 

Het Bestuur van de medische expertise (Medex) brengt een verslag uit dat het ziekteverzuim van de personeelsleden van de federale overheid in 2011 analyseert.

In 2011 waren de federale ambtenaren op 100 werkdagen gemiddeld 6,84 dagen afwezig wegens ziekte. Het ziekteverzuim in de federale overheidssector is dus voor het eerst sinds 2008 niet gestegen: het verzuimpercentage voor 2011 (6,84%) staat op hetzelfde peil als dat van 2010 (6,83%).

Belangrijke tendensen

Het verslag van Medex komt met de volgende vaststellingen:

  • 31,58% van de ambtenaren meldde zich nooit ziek (tegenover 33,02% in 2010)
  • het aantal afwezigheden wegens ziekte neemt af naarmate de week vordert, maar die tendens wordt bij de leeftijdscategorie 30–55 jaar doorbroken, omdat er in die groep op woensdag minder afwezigheden worden gemeld
  • het verzuim neemt toe met de leeftijd en is omgekeerd evenredig met het niveau: hoe hoger het niveau, des te lager het verzuim.
  • mannelijke ambtenaren zijn minder vaak afwezig in vergelijking met hun vrouwelijke collega’s.
  • de gemiddelde duur van het ziekteverlof bij vrouwen is korter dan die bij mannen, behalve als er personen met locomotorische problemen zijn (verplaatsingsproblemen).
  • het laagste ziekteverzuim tekenen we op in West-Vlaanderen, het hoogste in Henegouwen.
  • stressgerelateerde aandoeningen zijn de voornaamste oorzaak van ziekteverzuim. Werknemers die zich in 2011 omwille van dezelfde aandoening ziek meldden als in 2010, zijn het vaakst ziek door stressgerelateerde aandoeningen en aandoeningen van de luchtwegen.

Wat de controles aan het licht brengen

De controleartsen voerden 59.675 controles uit. Iets meer dan een derde van de ambtenaren die niet thuis waren toen de controlearts langskwam, gaven geen gevolg aan de oproeping voor een controle in de praktijk van de controlearts. Iets meer dan de helft van hen (54%) deed dat zelfs zonder dit vooraf te melden aan de controlearts. 2,2% van de gecontroleerde afwezigheden was (gedeeltelijk) ongerechtvaardigd.

Er werden één derde meer werkdagen teruggewonnen dan in 2010: per controle werden in 2011 gemiddeld 5,7 dagen gerecupereerd terwijl dit in 2010 maar 4,2 dagen waren.
Met deze studie wil Medex federale werkgevers helpen bij het uitwerken van hun verzuimbeleid op basis van hun eigen specifieke verzuimcijfers.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 19 oktober 2012.