Skip to main content

Overheidsopdrachten: veralgemening van de applicaties e-Procurement

Datum: 

illu

De Ministerraad van 28 september 2012 heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd dat het gebruik van e-Procurement voor de overheidsopdrachten bij de federale overheid vanaf 1 januari 2013 veralgemeent. e-procurement laat toe om alle processen en transacties van de overheidsopdrachten online te verrichten.

Vanaf 1 januari 2013 zullen de federale overheidsdiensten bedrijven moeten toelaten hun offertes elektronisch in te dienen via de applicatie e-Procurement (e-Tendering). Ze gaan ook het gebruik van e-Procurement voor hun overheidsopdrachten promoten door op hun portalen en websites het logo en de link naar e-Procurement te plaatsen. Daarenboven zullen alle opdrachtdocumenten online beschikbaar zijn (e-Notification).

Vanaf 1 juli 2013 en vanaf de volledige inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten zullen ook de andere toepassingen van e-Procurement (e-Awarding, e-Auctions en e-Catalogue) worden veralgemeend.

e-Procurement biedt heel wat voordelen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging, de duurzame ontwikkeling en de transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten. Verder is het een doeltreffend instrument dat de mededinging in de hand werkt.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de betrokken ministers
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 08 oktober 2012.