Skip to main content

BCAPH: evaluatieverslag 2011

Datum: 

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) publiceert haar derde evaluatieverslag voor het jaar 2011.

Deze commissie, die werd opgericht bij koninklijk besluit van 5 maart 2007 heeft als doel toe te zien op de toepassing van de 3%-doelstelling m.b.t. de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt en de federale organisaties te begeleiden met het oog op het bereiken van deze doelstelling.

In haar derde evaluatieverslag maakt de Commissie vaststellingen en analyses op na de gegevensinzameling die de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O) bij de verschillende federale organisaties uitvoerde met betrekking tot de tewerkstelling van personen met een handicap. Hieruit blijkt dat er een lichte stijging is van de tewerkstellingsgraad van personen die erkend zijn als personen met een handicap: in 2011 was dit 1,37%, terwijl dit in 2010 nog maar 1,28% was.

De Commissie besluit haar verslag met een reeks aanbevelingen tot voortzetting van de inspanningen om de aanwerving van personen met een handicap te verbeteren.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 03 oktober 2012.