Skip to main content

Bloed geven en compensatiedag: veranderingen

Datum: 

illuDe ministerraad van 28 september 2012 heeft in tweede lezing het koninklijk besluit tot wijziging van het verlofbesluit voor de personeelsleden tewerkgesteld binnen het federaal administratief openbaar ambt  goedgekeurd. Hiermee worden twee wijzigingen aan de verlofreglementering aangebracht:

  1. De personeelsleden hebben recht op tien wettelijke en drie reglementaire feestdagen per jaar. Feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag worden gecompenseerd tussen 27 en 31 december. Wanneer een vrije dag van een deeltijds personeelslid samenvalt met een feestdag of compensatiedag wordt er geen verlofdag ter vervanging toegekend.
  2. Het verlof voor bloeddonatie wordt beperkt tot de duur van de gift plus ten hoogste twee uur verplaatsing. Het verlof geldt als dienstactiviteit.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 05 oktober 2012.