Skip to main content

Rekrutering van contractuelen: via Selor

Datum: 

illuDe Ministerraad van 21 september 2012 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bevoegdheid van Selor veralgemeent bij de selectie van kandidaten voor een contractuele functie (behalve studenten en ‘ROSETTA’-banen).

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit kunnen de organisaties niet langer:

  1. de gegevensbank van Selor raadplegen
  2. selectietests organiseren (zoals nu voorzien in artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 april 2005).

Fases voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 25 september 2012.