Skip to main content

Deeltijdse loopbaanonderbreking 55+: contractuelen

Datum: 

Contractuele personeelsleden konden vanaf hun 50 onbeperkt deeltijdse loopbaanonderbreking nemen tot ze met pensioen gingen. Het koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft trekt deze leeftijd nu op van 50 naar 55 jaar. De nieuwe reglementering is van toepassing sinds 1 september 2012.

De minimumleeftijd van 50 jaar blijft wel gelden in bepaalde uitzonderingssituaties (zware beroepen en knelpuntberoepen) vastgelegd in artikel 8 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen (gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 augustus 2012).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 25 september 2012.