Skip to main content

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof: 4 maanden

Datum: 

Het koninklijk besluit van 20 juli 2012 (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2012)  tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 betreffende de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof wijzigt het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

Concreet betekent de wijziging dat je vanaf 1 augustus 2012 recht hebt op vier maanden loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in plaats van drie. Is je kind geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012, dan heb je ook recht op de premie voor de 4e maand. Is je kind geboren vóór 8 maart 2012, dan heb je wel recht op 4 maanden loopbaanonderbreking, maar ontvang je enkel de eerste 3 maanden een premie.

Ook hebben personeelsleden die terugkeren uit loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof voortaan het recht om aangepaste werktijden en uurroosters te vragen.

Je vindt de gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 19 november 1998 en de aangepaste tabellen voor contractuelen en statutairen op Fedweb.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 01 augustus 2012.