Skip to main content

Optifed: goedkeuring van 8 programma's

Datum: 

De Ministerraad van 13 juli 2012 heeft 8 programma's van de cel Optifed goedgekeurd.

Optifed is een tijdelijke cel die als doel heeft besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

De cel "Optifed" bestaat uit 5 deskundigen van de federale administratie:

 • Tom Auwers, programmacoördinator (momenteel Directeur-generaal Beleidsondersteuning bij de FOD Sociale zekerheid)
 • Jean-Marie Cadiat, algemeen inspecteur van Financiën
 • Ben Smeets, directeur organisatieontwikkeling bij de FOD P&O
 • Catherine Romain, projectleidster HR-Synergie OISZ bij het RIZIV
 • Karel Auman, adviseur Management Support bij de FOD B&B

Concreet wil Optifed de goede efficiëntiepraktijken bij de federale overheid in kaart brengen om ze vervolgens te implementeren op basis van projecten in zoveel mogelijk diensten. De initiatieven die gemeenschappelijk genomen kunnen worden situeren zich het duidelijkst in domeinen zoals ICT, logistiek, de aankoop van materiaal, de hergroepering van activiteiten, ...

De 8 programma's van de cel Optifed die werden goedgekeurd door de Ministerraad zijn de volgende:

 • Costing-out: de prijsverschillen tussen de FOD's in de bestaande leveringscontracten verminderen om tot de beste prijszetting te komen
 • Procurement Governance: schaalvoordelen verwezenlijken bij standaardaankopen
 • Operationele uitmuntendheid: de operationele processen (administratie, diensten) rationaliseren
 • Transversale ICT-projecten: besparingen verwezenlijken door gemeenschappelijke ICT-diensten te installeren
 • Menselijk kapitaal: het gebruik van de personeelsgerelateerde uitgaven optimaliseren
 • Herziening van systeemprocessen: de dienstenmodellen en de besluitvormingsprocessen grondig herzien
 • Het nieuwe werken: De manier waarop de werkorganisatie beheerd wordt en de organisatiecultuur herzien
 • Hefbomen: De cel Optifed zal hefbomen ontwikkelen die de optimaliseringsprocessen zullen ondersteunen. Deze hefbomen zullen een structurele basis vormen waarop de FOD's zullen kunnen steunen bij hun besluitvorming op het vlak van de toekenning van budgetten en de herziening van processen. 

Pagina laatst gewijzigd op 23 juli 2012.