Skip to main content

Monitoring van het federale personeel: nieuw

Datum: 

De Ministerraad van 13 juli 2012 keurde een ontwerp van omzendbrief (omzendbrief nr. 602 quater) goed, die omzendbrief nr. 602 van 14 april 2010, die informatie bevat over de monitoring van het personeel en de personeelskredieten, vervangt.

Het doel is het personeelsbestand en de budgettaire gevolgen ervan zo nauwkeurig mogelijk te kunnen opvolgen.

De omzendbrief 602 quater voorziet in:

  • een rapportering op maandbasis in plaats van om de 6 maanden
  • bij de categorisering van het personeel wordt er naast het statuut en niveau ook rekening gehouden met het geslacht.
  • een geleidelijke intrede van de entiteiten. De laatste entiteiten zouden ten laatste in december 2012 in het systeem moeten stappen.
  • een verandering van coördinator. Vroeger werd de monitoring gecoördineerd door de FOD B&B. Vanaf nu wordt deze taak door de FOD P&O verzekerd.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 26 juli 2012.