Skip to main content

Werken bij de federale overheid na 65 jaar

Datum: 

Het koninklijk besluit van 12 mei 1927 (gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 juli 2012 - Belgisch Staatsblad van 10 juli 2012) laat voortaan toe om na 65 jaar te werken (zoals overeengekomen in het regeerakkoord).

Statutairen van de federale overheidsdiensten kunnen bij hun leidinggevende een aanvraag indienen om na hun 65 jaar te werken.

De werkgever moet zijn beslissing motiveren. De toelating geldt maximum een jaar, maar kan worden hernieuwd.

Een ministerieel besluit en een omzendbrief zullen de richtlijnen omschrijven (termijn van de indiening van de aanvraag, formulier…) zodat iedereen van de maatregel gebruik kan maken.

De mogelijkheid om na 65 jaar te werken bestaat al voor contractuele personeelseden.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 13 juli 2012.