Skip to main content

Arbeidsongevallen: elektronische aangifte

Datum: 

illuDe Ministerraad van 6 juli 2012 heeft een project goedgekeurd dat de elektronisch aangifte van arbeidsongevallen in de overheidsdiensten toelaat.

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) moet de gegevens verzamelen van alle arbeidsongevallen in zowel de private als de overheidssector. Het gaat om een Europese verplichting. De gegevens van de overheidsdiensten worden vandaag op verschillende - vaak achterhaalde - wijzen geleverd, wat de kwaliteit en de volledigheid van de informatie niet ten goede komt.

Dankzij het nieuwe elektronische uitwisselingssysteem waarvoor het budget is vrijgemaakt, zal de inzameling van gegevens efficiënter verlopen en de kwaliteit van de informatie aan de Europese eisen voldoen. Het systeem zal sterk gebaseerd zijn op dat wat het FAO al gebruikt voor de elektronische aangiften vanuit de privésector.

De stafdiensten P&O of de personeelsdiensten zullen vanaf 1 januari 2014 de gegevens betreffende arbeidsongevallen via de portaalsite van de Sociale Zekerheid indienen. De modellen voor de aangifte worden eveneens afgestemd op die voor de privésector.

Voor de personeelsleden verandert er niets. Ze moeten nog altijd de papieren aangifte van arbeidsongeval aan hun werkgever bezorgen. De reglementaire teksten zullen binnenkort worden aangepast om de nieuwe werkingsmodaliteiten te concretiseren.


 

Pagina laatst gewijzigd op 09 juli 2012.