Skip to main content

Jaarverslagen 2011: WIV en DG EPI

Datum: 

 

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) publiceerde een jaarverslag voor 2010-2011 in de vorm van een Engelstalig wetenschappelijk rapport.

Het rapport bevat een dertigtal artikels die een overzicht bieden van een aantal wetenschappelijke activiteiten en projecten van het instituut in 2010 en 2011. Je vindt het rapport op de website van het WIV.

 

Het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie publiceerde zijn activiteitenverslag 2011.

Het verslag weerspiegelt de talrijke activiteiten en realisaties van het hoofdbestuur en de penitentiaire inrichtingen. Je vindt het op de website van de FOD Justitie.

Pagina laatst gewijzigd op 22 juni 2012.