Skip to main content

Jaarverslagen 2011: Fedict, FOD BIZA, CGVS en RSVZ

Datum: 

Fedict, de FOD Binnenlandse Zaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen hebben hun jaarverslag 2011 gepubliceerd.

Pagina laatst gewijzigd op 07 juni 2012.