Skip to main content

Optifed: lancering op 1 juni 2012

Datum: 

Op 29 maart 2012 keurde de ministerraad de oprichting van de cel "Optifed" binnen de federale administratie goed. Optifed is een tijdelijke cel die als doel heeft besparingen te realiseren en de werking van de federale overheid te verbeteren door een sterkere samenwerking tussen de federale overheidsdiensten.

De cel "Optifed" start zijn werkzaamheden op 1 juni 2012 en bestaat uit 3 deskundigen van de federale administratie:

  • Tom Auwers, programmacoördinator (momenteel directeur-generaal Beleidsondersteuning bij de FOD Sociale zekerheid)
  • Ben Smeets, directeur organisatieontwikkeling bij de FOD P&O
  • Elke Blommaert, beleids- en beheersmedewerker bij de FOD B&B.

Concreet gaat Optifed goede efficiëntiepraktijken in de federale overheid opsporen om ze vervolgens op een projectbasis toe te passen in zoveel mogelijk diensten. Mogelijke gemeenschappelijke initiatieven situeren zich vooral op het vlak van ICT, logistiek, de aankoop van materiaal, het samenvoegen van activiteiten,...

De Eerste Minister, de Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Pagina laatst gewijzigd op 09 april 2013.