Skip to main content

Werken bij de federale overheid na 65 jaar

Datum: 

illu

De Ministerraad van 27 april 2012 keurde een ontwerp van koninklijk besluitgoed dat de statutairen van de federale openbare diensten toelaat om na 65 jaar te werken zoals overeengekomen in het regeerakkoord.

Statutairen van de federale overheidsdiensten kunnen bij hun leidinggevende een aanvraag indienen om na hun 65 jaar te werken. De werkgever moet zijn beslissing motiveren. De toelating geldt maximum een jaar, maar kan worden hernieuwd.

Een omzendbrief zal de richtlijnen omschrijven zodat iedereen van de maatregel gebruik kan maken.

Fases voor de inwerkingtreding:

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Goedkeuring van de Ministerraad 
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 11 mei 2012.