Skip to main content

Personeelsenveloppes en personeelsplannen: nieuwe informatie

Datum: 

illuDe Ministerraad van 27 april 2012 keurde twee ontwerpen van omzendbrievengoed over de personeelsenveloppes en personeelsplannen van overheidsdiensten.

De omzendbrief 613bis bevat informatie over de personeelsenveloppes 2012 en 2013 en het personeelsplan 2012. Ze schrijft eveneens de nieuwe vastleggingslimieten voor 2012 voor, die vastgelegd zijn tijdens de begrotingscontrole 2012 en geeft een prefiguratie van de enveloppes voor 2013.

De tweede omzendbrief geeft informatie over het personeelsplan 2012 voor federale openbare diensten die een financieringsbron hebben buiten de begrotingsenveloppe. Dat plan moet ten laatste op 31 mei 2012 ingediend zijn.

De omzendbrieven en meer info vind je binnenkort op Fedweb.

Pagina laatst gewijzigd op 04 mei 2012.