Skip to main content

Selectie van federale ambtenaren: sneller

Datum: 

illu

De Ministerraad van 27 april 2012 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de promotie- en selectieprocedures van federale ambtenaren efficiënter wil maken en de mobiliteit van ambtenaren wil verhogen.

De maatregel uit het regeerakkoord wil de aanwerving van ambtenaren versnellen door tegelijkertijdverschillende benoemingsmogelijkheden aan te bieden (intern, extern, mobiliteit) zodat aan het einde van de vergelijkende selectie een rangschikking kan worden opgemaakt.

Voor bepaalde delen van de selectie kunnen kandidaten vrijstellingen bekomen en van sommige onderdelen waarvoor de kandidaat niet geslaagd was, kan hij tijdelijk uitgesloten worden om een leereffect te vermijden. De duur van de vrijstelling, ten minste een jaar, wordt bepaald door de administrateur-generaal van Selor en wordt tegelijk met zijn resultaten aan de geslaagde meegedeeld.

Om de mobiliteit te verhogen, worden interne selecties voortaan beschouwd als vergelijkende selecties, waarvoor ook ervaring in de functie kan worden gevraagd.

Fases voor de inwerkingtreding:

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 04 mei 2012.